Закалено стъкло

Термично закалено стъкло е това, при което чрез контролирани процеси на нагряване и охлаждане се постигат много по-високи механична и термична устойчивост – до 4-5 пъти повече в сравнение с незакаленото стъкло.

Освен здравината на закаленото стъкло, за неговата сигурност и обезопасяващи качества допринася и фактът, че при евентуално счупване, стъклото се чупи на малки безопасни парченца.

На закаленото стъкло се поставя маркировка, която доказва, че е термично обработено.
Ако клиентът не желае тази маркировка трябва да уточни в своята заявка.