Обработка на стъкло

Фирма Глас Дизайн ООД разполага с пълен набор от машини за студена обработка на стъкло.

5-осна, цифрово програмна машина LOVATI, с широк набор от функции, като: изрязване на сложни форми, кантиране, фасетиране (наличие на 5-а ос)

Гравиране на стъкло 

Праволинейно и неправолинейно кантиране с машини с променлив от 0-45° ъгъл на канта.

Двойно кантираща машина

Праволинейна фасетираща машина 

От началото на 2014 год. фирма „Глас Дизайн” ООД пусна в експлоатация Фасетираща машина GLASTON MAX 80CNS.Това е фасет машина от най-висок „Премиум” клас.

Специфичните и възможности са следните:

  • Освен единичен фасет има възможност за изработка на двоен и троен фасет.
  • Минимален размер на стъкло за обработка – 40мм х 40мм.
  • Ъгъл на фасетиране от 3° до 45°
  • Максимална ширина на фасета – 60мм

Неправолинейна обработваща машина

  • прав кант (F.A.)       
  • объл кант (C-Кант)  
  • OJ-Кант                   
  • фасет                      

Матиране на стъкло

Двойно пробивна машина

Автоматично пробиване на отвори