Керамичното стъкло е прозрачно огнеупорно стъкло.

Това специално стъкло е поликристален материал, произведен чрез контролирана кристализация на обикновено стъкло. Стъклокерамичните материали имат много общи свойства със стъклото и с керамиката. Керамичното стъкло съчетава предимствата на обикновеното стъклото и специалните свойства на керамиката.