Стъклопакети

Стъклопакетите на „Глас – дизайн“ ООД са изработени с машини на световните лидери в бранша: „LISEC“, „REINHARDT TECHNIK“, „RJUKAN METALL“, „MAVER“, „FOREL“. При херметизацията на стъклопакетите се използват материали на световноизвестната фирма „KOMMERLING“, като вторичната херметизация се извършва с промишлен робот от лидерa в бранша „REINHARDT TECHNIK“.

За удобство na всички фирми, клиенти на „Глас Дизайн“ Ви предлагаме специализиран софруер за конфигуриране на стъклопакети. Можете да го свалите от ТУК (9MB)

Какво представлява стъклопакетът – предназначение и устройство.

Стъклопакетът е съвременен вариант на двойното остъкляване, при което два или повече листа стъкло разделени /дистанцирани/ един спрямо друг от въздушна междина, са обединени в общ херметичен модул подходящ за вграждане. Така изработен, стъклопакетът се явява като строителен елемент. Предназначен е основно за външно остъкляване на сгради, но може да се използва и в интериора.

Структура на стъклопакета.

Структура на стъклопакета

Елементи:

 • стъкло /външно и вътрешно/;
 • дистанционер;
 • абсорбент;
 • първичен уплътнител /бутил каучук/;
 • вторичен уплътнител /полисулфид, полиуретан, силикон и др./

Функции на стъклопакета.

Функциите на стъклопакета са в пряка връзка с функциите на остъклената част на сградите и помещенята, а именно трябва да осигурят:

 • пропускане на естествената дневна светлина;
 • прозрачност на помещенията;
 • топлоизолация;
 • шумоизолация;
 • защита от слънчевата радиация;

Почти винаги тези функции са в противоречие помежду си. Например, ако желаем да осигурим максимална осветеност, трудно бихме осигурили максимална защита от слънчевата радиация и обратно.

Характеристики на стъклопакета. 

Светлинни характеристики:

 • LT (light transmission) – светлопропускливост, т.е. процентът от слънчева светлина, която преминава през стъклопакета
 • LR (light reflection) – светлоотражение, т.е. процентът от светлина, която се отразява от външното стъкло на стъклопакета и не се пропуска в помещението
 • UVT (ultraviolet transmission) – пропускливост на ултравиолетови лъчи измерена в проценти.

Топлинни характеристики:

 • ЕА (energy absorption) – процентното съдържание на енергия (топлина), което стъклото/стъклопакетът поглъща в масата си.
 • ЕR (energy reflection) – процентното количество енергия (топлина) от целия спектър на лъчение, което се отразява от стъклото/стъклопакета.
 • SF (solar factor) – соларен фактор, който изразява в проценти общото количество топлина, което е било пропуснато от стъклопакета в помещението.
 • U [W/m2.K] – коефициент на топлопредаване. Колкото е по-ниска стойността на коефициента на топлопредаване U, толкова по-добра е топлоизолацията, осигурена от даден материал.

Шумоизолационни характеристики:

 • Rw dB – коефициент на щумоизолация измерен в децибели.
  Приема стойности в рамките на 25 за обикновено остъкляване, 30 за обикновени стъколпакети с дебелина от минимум 20мм, 35 за еднокамерни стъклопакети с по-голяма дебелина, 40-45 за двукамерни стъклопакети, над 50 за нестандартни конструкции.
 • Подтискане на шума в % – спомагателни данни в сравнение с обикновено остъкляване без шумоизолационни качества.

Основният източник на светлина и топлина за Земята е Слънцето. Излъчваните от него електромагнитни вълни са разположени в много широк диапазон на дължина на вълната – от няколко нанометра до няколко милиметра. Тези вълни достигат вътрешните части на помещенията най-лесно през вратите и прозорците на сградата и малка част преминават през стените и покривите. Става ясно, че задачата на остъклените части в една сграда е изключително важна. Правилното решаване на тази задача води до осигуряване на необходимия комфорт вътре в помещенията. За съжаление, до момента няма измислено стъкло, което да не пропуска изцяло онова, което е вредно за здравето и комфорта на хората.

Видове стъклопакети – според предназначението си:

 • обикновен;
 • слънцезащитен;
 • енергоспестяващ;
 • звукоизолационен;
 • противовзломен;
 • безопасен при разрушаване и други;

Видове стъклопакети – според конструкцията си:

 • еднокамерен;
 • двукамерен;
 • структурен;

Грешки при изработка:

 • неточно рязане на стъклата;
 • некачествено измиване на стъклата – не се контролира киселинността на водата, което води до негативи след няколко години;
 • сглобяване на стъклата към дистанционерната рамка с недостатъчно налягане – не се използват преси;
 • непочистени /обезмаслени/ дистанционери преди сглобяване;
 • използване на остарели, некачествени или лошо темперирани материали за херметизация;
 • недобро почистване на меките покрития в краищата на стъклата;
 • лошо уплътнени ъгли с бутил каучук;
 • неправилно съхранение и използване на влагопоглъщащите вещества;
 • използване на силикон като вторичен уплътнител съвместно с аргон – ниска ефективност на съчетанието;
 • неправилно складиране по време на втвърдяване на вторичния уплътнител;
 • „ремонтиране“ на стклопакети с цел икономии и др.;

Забележка

Kондензация на влага – Температурата, при която относителната влажност на въздуха е 100% се нарича точка на оросяване. Кондензацията се изразява в появата на капки влага по повърхността в следните случаи:

 • В самата структура на стъклопакета между стъклата: в този случай точката на оросяване е под – 60С. Ако в друг случай кондензация се наблюдава вътре в стъклопакета, значи неговата изработка не е правилна. Този дефект е недопустим.
 • По вътрешната повърхност на стъклопакета откъм самата сграда кондензация може да настъпи при контакт на топъл и/или влажен въздух със студената стъклена повърхност. За избягване на този ефект е необходимо да се подобри вентилацията на въздуха и да се използва стъклопакет с по-нисък коефициент на топлопреминаване. При използване на ниско-емисийно стъкло с меко покритие въпросът с конденз по вътрешната повърхност почти се решава.
 • По външната повърхност на стъклопакета отвън на самата сграда: при определени обстоятелства – интензивно охлаждане на външната повърхност и влажен въздух, особено рано сутрин, може да се появи изпотяване, което бързо изчезва. Кондензацията на влага по повърхността на стъклопакета откъм помещението или околната среда е физически определено и не може да бъде обект на рекламация.